Minivådområde Schelenborg Gods


Minivådområder er et kvælstofreducerende initiativ, der er med til at forbedre det omkringliggende vandmiljø. Dette minivådområde har en kvælstofreducerende effekt på ca. 365 kg/N pr. år.
Se link til EU-kommissionen her